De nieuwe data voor het najaar 2021 en het voorjaar 2022 zijn bekend.

Wil jij graag de opleiding bij ons volgen maar heb je niet voldoende budget dit zelf te bekostigen?

Het Twents Fonds Voor Vakmanschap kan jou hierbij verder helpen. Tot op heden hebben wij een goede samenwerking met het Twentfonds voor vakmanschap en wellicht kun je op deze manier je droom in vervulling laten gaan.

Vraag een persoonlijke scholingscheque aan

Deze scholingscheque is bedoeld voor werkenden, zzp’ers en werkzoekenden uit Twente. Wil jij je om-, her- of bijscholen in een vakrichting op het mbo? Vraag dan een loopbaangesprek aan!

Een consulent van het Leerwerkloket Twente of het Loopbaanstation beoordeelt of je aan de voorwaarden voldoet en gebruik kunt maken van een scholingsbudget tot max. € 5000,-.

Investeren in vakmanschap

Het Twents Fonds voor Vakmanschap wil het vakmanschap in de regio stimuleren omdat er grote behoefte is aan vakmensen. In bijvoorbeeld de zorg, logistiek en techniek. Het fonds investeert in om- na of bijscholing voor werkenden, zzp’ers en werkzoekenden in Twente. Check snel of je in aanmerking komt voor de scholingsvouchers.
criteria van Twents Fonds voor Vakmanschap

  • je woont in Twente
  • de scholing versterkt jouw positie op de arbeidsmarkt
  • de scholing is tot maximaal mbo niveau 4
  • de opleider is een erkende onderwijsinstelling

Meer info of direct checken?

www.twentsfondsvoorvakmanschap.nl